Rozbudowy szkoły podstawowej nr 277 o 3-oddziały przedszkolne - Warszawa Dzielnica Targówek, ul. Suwalska 29

Przedmiotem realizowanej inwestycji jest dobudowa od strony wschodniej parterowego budynku przedszkola modułowego,  wykonanie przyłączy  instalacyjnych do sieci miejskich, niezbędnych przekładek i zabezpieczeń. W gestii wykonawcy jest również dokonanie odbioru przez wszystkie służby dopuszczające do użytkowania.

 

Wartość kontraktu 3mln.

Copyright © 2014 - 2022 VARCO. Wszelkie prawa zastrzeżone.