Wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj”

rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 68 przy ul. Or-Ota 5

 

Copyright © 2014 - 2022 VARCO. Wszelkie prawa zastrzeżone.