Senat Rzeczypospolitej Polskiej – Remont Generalny Sali Posiedzeń

Wykonanie robót budowlanych związanych ze zmianą aranżacji sali posiedzeń Senatu,
w budynku „A” Kancelarii Senatu, ul. Wiejska 6, w Warszawie.

Zadanie polegało na wykonaniu robót rozbiórkowych, demontaż i usunięciu wszystkich mebli senatorskich, demontażu instalacji elektrycznych i elektronicznych, usunięciu podłogi podniesionej amfiteatru wraz z podkonstrukcją, następnie wykonane zostały prace związane z nową aranżacją sali posiedzeń Senatu polegające na wykonaniu nowej podłogi podniesionej, okładzin akustycznych, ułożeniu wykładziny, renowacja i wykonaniu poddane zostały pulpity senatorskie, rządowe, Prezydenta RP, meble fosy, mównica oraz fotele.

Firma VARCO wykonała zarządzanie inwestycją w fazie budowy, kierowała pracami we wszystkich branżach, dokonała wyboru podwykonawców, oraz rozliczyła kontrakt w imieniu generalnego wykonawcy.

 

Wartość kontraktu wyniosła 1,3 mln

Copyright © 2014 - 2022 VARCO. Wszelkie prawa zastrzeżone.