Sąd Okręgowy w Warszawie – Remont Lokali RODK

Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z wykonaniem robót budowlanych na zasadzie „zaprojektuj i zbuduj” dotyczących remontu lokali Sądu Okręgowego w Warszawie przy ul. Złotej 81 i ul. Skierniewickiej 21 w Warszawie z przeznaczeniem na RODK nr 2.

Zadanie obejmowało uzyskanie niezbędnych materiałów wyjściowych do projektowania, wykonanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej lokali, sporządzenie ekspertyzy technicznej lokali, wykonanie projektu budowlanego w zakresie niezbędnym do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę z opracowaniem informacji BIOZ, sporządzenie projektów wykonawczych w trzech branżach (budowlanej, sanitarnej i elektrycznej oraz teletechnicznej), wykonanie robót budowlanych we wszystkich branżach, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.

 

Wartość kontraktu 1,3 mln

Copyright © 2014 - 2022 VARCO. Wszelkie prawa zastrzeżone.