Zaprojektowanie i budowa łącznika między istniejącymi budynkami, nowego skrzydła  budynku, garażu podziemnego wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną, wyburzenie budynków garażowych i gospodarczych,  w Warszawie przy al. Niepodległości 188 b i 186

Wartość kontraktu 24 mln

Copyright © 2014 - 2021 VARCO. Wszelkie prawa zastrzeżone.