„Zaprojektowanie i wybudowanie ośrodka wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną - ul. Moczydłowska  w Warszawie wraz z infrastrukturą techniczną,
dojściem i dojazdem”

Przedmiotem realizowanej inwestycji opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz roboty budowlane polegające na budowie ośrodka wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, wraz z infrastrukturą towarzyszącą, dojściem i drogą dojazdową oraz uzyskaniem wszelkich niezbędnych warunków, decyzji i uzgodnień umożliwiających uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.

 

Wartość kontraktu 3mln.

Copyright © 2014 - 2022 VARCO. Wszelkie prawa zastrzeżone.