Ośrodek Pomocy Społecznej – Adaptacja Gimnazjum dla Ośrodka

Adaptacja pomieszczeń w budynku Gimnazjum Nr 81 przy ul. Rozłogi 10 na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej
w systemie zaprojektuj-wybuduj.

Przedmiotem zamówienia było wykonanie adaptacji pomieszczeń w budynku Gimnazjum Nr 81 przy ul. Rozłogi 10 na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym między innymi:

  • kompleksowe sporządzenie projektu budowlanego oraz wykonawczego w branżach, architektonicznej, konstrukcyjnej, instalacji elektrycznych teletechnicznych oraz sanitarnych, wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i opiniami.
  • sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,
  • uzyskanie z upoważnienia zamawiającego pozwolenia na budowę wraz ze zmianą sposobu użytkowania obiektu, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie
  • kompleksowe wykonanie robót budowlanych na podstawie w/w projektów wykonawczych,
  • wykonanie niezbędnych instalacji wraz z montażem urządzeń i osprzętem,
  • wykonanie odrębnego opomiarowania dla instalacji wod-kan, c.o., elektrycznych itp.
  • opracowanie instrukcji ppoż. i na jej podstawie zaopatrzenie obiektu w sprzęt ppoż.
  • wykonanie kompleksowego remontu wejścia i podjazdu dla osób niepełnosprawnych prowadzących do budynku,
  • uzupełnienie i uruchomienie windy wraz z odbiorem UDT.

 

Wartość kontraktu wyniosła 1,3 mln

Copyright © 2014 - 2022 VARCO. Wszelkie prawa zastrzeżone.