Zaprojektowanie i wykonanie robót wykończeniowych na pierwszym piętrze, pomieszczenia clean room-u oraz sali konferencyjnej w budynku Parku Naukowo-Technologicznego Narodowego Centrum Badań Jądrowych

Przedmiotem realizacji jest zaprojektowanie i wykonanie robót konstrukcyjnych i wykończeniowych w budynku parku naukowo-technologicznego zlokalizowanego na terenie Ośrodka Świerk w Otwocku ul. Andrzeja Sołtana 7 w tym:

  1. Opracowanie koncepcji zagospodarowania pierwszego piętra budynku, sali konferencyjnej
    (pom. 02.07, 02.08) oraz pomieszczenia clean room.
  2. Opracowanie dokumentacji projektowej: projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz dokumentacji wykonawczej dla wszystkich  branż
  3. Kompleksowe wykonawstwo prac budowalnych i instalacyjnych w pełnym zakresie.
  4. Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie w zakresie realizacji objętej postępowaniem.

 

Wartość kontraktu 5,3mln.

Copyright © 2014 - 2022 VARCO. Wszelkie prawa zastrzeżone.