„Zaprojektowanie i wykonanie rozbudowy, renowacji i modernizacji zabytkowego budynku mazowieckiego instytutu kultury”

Przedmiotem inwestycji jest Zaprojektowanie i przeprowadzenie prac budowlanych dotyczących nadbudowy, przebudowy, remontu i modernizacji budynku Mazowieckiego Instytutu Kultury („MIK”) przy ul. Elektoralnej 12, 00-139 Warszawa, wpisanego do Rejestru Zabytków pod numerem A-l 18 w zakresie przebudowy wnętrza istniejącego obiektu, w tym podniesienia kalenicy dachu, dzięki czemu nastąpi przywrócenie formy dachu sprzed II wojny światowej poprzez odtworzenie stanu historycznego - rekonstrukcji substancji zabytkowej, przebudowy istniejących instalacji sanitarnych, elektrycznych wraz z remontem warstw stropodachu nad salą widowiskową i remontem tarasu nad portykiem kolumnowym.

 

Wartość kontraktu 7mln.

Copyright © 2014 - 2022 VARCO. Wszelkie prawa zastrzeżone.