Instytut Kardiologii Anin  – remont części piętra w szpitalu

Remont części I piętra w budynku „D” w Instytucie Kardiologii przy ul. Alpejskiej 42 w Warszawie. Wykonanie dokumentacji projektowej i realizacja wielobranżowych robót.

Zadanie  obejmowało wykonanie dokumentacji projektowej wykonawczej, uzyskanie niezbędnych uzgodnień, decyzji, opinii i pozwoleń oraz wykonanie przewidzianych umową wielobranżowych robót remontowych wraz z przeprowadzeniem wszystkich niezbędnych odbiorów i dopuszczeń do użytkowania.

W ramach umowy zrealizowano roboty budowlane polegające na remoncie I piętra w budynku „D”, w tym odtworzono pomieszczenia Poradni Transplantacyjnej i Niewydolności Serca, odtworzono pozostałe pomieszczenia wzdłuż korytarza I piętra w istniejącym budynku szpitala, z jednoczesnym dostosowaniem do obowiązujących przepisów, w szczególności przeciwpożarowych.

 

Wartość kontraktu wyniosła 500 tys

Copyright © 2014 - 2022 VARCO. Wszelkie prawa zastrzeżone.