Instytut Badań Edukacyjnych Warszawa – Remont Generalny

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w budynku Instytutu Badań Edukacyjnych w Warszawie,
ul. Górczewska 8 w systemie zaprojektuj-wybuduj.

Przedmiotem zamówienia było wykonanie zadania polegającego na modernizacji budynku Instytutu Badań Edukacyjnych dla potrzeb realizacji projektów naukowo-badawczych,  zlokalizowanego w Warszawie,
ul. Górczewska 8. Zakres zamówienia obejmował wykonanie projektu budowlanego oraz wykonawczego w branżach architektonicznej, konstrukcyjnej, elektrycznej, teletechnicznej, instalacji wentylacji i klimatyzacji, instalacji sanitarnych w tym ppoż., następnie realizacji zadania zwieńczonego uzyskaniem niezbędnych pozwoleń na użytkowanie.

 

Wartość kontraktu 1,7 mln

Copyright © 2014 - 2022 VARCO. Wszelkie prawa zastrzeżone.