Deweloper LANDESKRONE 2 Sp. z o.o. Sp. K. – Nadbudowa wraz z zew. szybem żelbetowym

Nadbudowa nad najwyższą kondygnacją wraz ze zmianą sposobu użytkowania części poddasza na cele mieszkalne
wraz z wykonaniem zewnętrznego szybu windowego żelbetowego, w budynku wielorodzinnym pod adresem
ul. Kazimierzowska 81 w Warszawie.

Przedmiotem realizacji było wykonanie nadbudowy nad użytkowaną kamienicą w centrum Warszawy. Wyburzono ścianki kolankowe oraz istniejące ściany w przestrzeni dachowej, zdjęto istniejący dach w miejscu którego wykonano nowy wsparty na ścianach zewnętrznych nadbudowanych nad istniejącymi.

Do budynku dobudowany został zewnętrzny żelbetowy szyb windowy o wysokości 18m, który stanowi rozszerzenie istniejącej klatki schodowej. Na poziomie stropu nad III piętrem pomiędzy ścianą budynku a szybem windy wykonano płyty wspornikowe pod galerię łączącą szyb z nadbudową, na niższych kondygnacjach wykonano połączenie istniejącej klatki schodowej z windą poprzez wykonanie stropów na konstrukcji stalowej oraz przebić w ścianach.

 

Wartość kontraktu wyniosła 1,0 mln

Copyright © 2014 - 2022 VARCO. Wszelkie prawa zastrzeżone.